Archive

Posts Tagged ‘BASF’

INTIUM Fungicid … ce urmeaza ? Cartofi care cresc în copaci?

October 19, 2010 Leave a comment

Tocmai am dat peste acest lucru astăzi şi pare interesant …
Corporatia BASF din Germania a dezvoltat un nou tip de fungicid numit INTIUM şi, deşi nici o ţară nu Europeană a aprobat produsul, România a făcut-o şi a început să-l folosească.

În primul rând să aruncăm o privire la cuvântul fungicid şi punem in vedere niste cuvinte relevante:
Aici este definiţia de la Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fungicide

Fungicide sunt compusi chimici sau organismele biologice utilizate pentru a ucide sau inhiba ciuperci sau spori de ciuperci. Ciuperci care poat provoca leziuni grave în agricultură, rezultând în pierderi critice de randament, calitate şi profit. ” (In final tot despre profit e vorba )

Wikipedia in Engleza nu spune următoarele (de la Wikipedia daneză):
“Problema este ca metodele – în afară de a fi fungicide – de asemenea au  impact asupra animalelor şi oamenilor. În majoritatea cazurilor, efectele toxice acute sunt foarte mici (a se vedea DL50), dar aceasta nu inseamna ca nu poat produce efecte puternice pe termen lung, efecte în termeni de schimbări ereditare (mutaţii), reacţii de hipersensibilitate (alergii) sau cancer. ”

Totuşi, acest  pesticid încă ne testat a fost deja aprobat în România pentru a fi utilizat pe întreg teritoriul ţării, şi în plus, autorităţile române au recunoscut ca testeaza INTIUM inca din 2007!

Aici este comunicatul de presă BASF:
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-08-521
Citat:

“Suntem foarte incantati de Initium. Acesta este cel mai recent fungicid din linia noastra inovatoare pentru dezvoltarea creşterii rapide a culturilor . Se alătură o întreagă gamă de ingrediente active BASF în acest segment, cum ar fi boscalid, F 500 ® , dimethomorph, şi “metrafenone, spune Peter Eckes, seful departamentului de cercetare şi dezvoltare de la BASF Crop divizia de protecţie.

Acum, haideţi să aruncăm o privire la ingredientele menţionate şi într-una din ele speciale: Dimethomorph (nu sunt prezente în Wikipedia … ma mir de ce)
Dintr-o altă sursă:
ACUTĂ TOXICITATE
Dimethomorph este doar uşor toxic pentru mamifere. DL50, doza care ucide jumătate din animalele de testare care se consuma, este de 3900 mg / kg pentru şobolani, 5000 mg / kg pentru masculii de şoarece, şi 3700 mg / kg pentru femelele de şoarece (2). LD50 pentru şobolani a căror pielea este expusa la dimethomorph este mai mare de 2000 mg / kg (2, 5). Concentraţia de dimethomorph în aer care este fatal pentru jumătate din animalele testate, CL50, este mai mare de 4.24 mg / l aer pentru şobolani. Dimethomorph este non-iritant pentru ochi de iepure şi de piele (1). Este non-sensibilizant pentru “porcii piele guinea (3).

Vă rugăm să reţineţi că Wikipedia danez menţionat LD50 ca fiind una dintre substanţele care pot cauza cancer.

Puteţi face un pic de cercetare asupra a ceea ce contine produsul şi ceea ce nu, dar unele surse spun că INTIUM poate provoca cancer de coloana şi că, odată ingerat substanţa
ar fi destul de greu pentru a elimina din organism.

De ce România ar aproba o substanţă care este nu este aprobată în UE şi nici o altă ţară a vrut să-l testeze sau sa il foloseasca din cauza riscurilor implicate?
Oare a si BASF a făcut ceea ce au facut si altii si a venit cu un sac de bani la fel ca multe alte companii din lume,  atunci când au venit în România pentru a mitui guvernele, în scopul de a face profit din aer ?

Acum, România este prima … si pun pariu ca vor urma si alte tari în următorii câţiva ani pentru că oamenii doresc to mai multă hrană, chiar dacă nu o consuma.

De ce naiba ai nevoie sa cumperi 5 kg de cartofi, atunci când trebuie să mănânci doar 1kg  şi restul vor f i aruncati la gunoi oricum după un timp? De ce cumparam mai mult decât avem  nevoie de fapt? Doar pentru că ne plac deseurile si gunoaiele ?

În cazul în care noi toţi am cumpăra doar ceea ce avem nevoie şi nu ceea ce credem noi avem nevoie, nu va mai fi nevoie de o agricultură bazată pe fungicide si am putea supravieţui pe planeta asta.

Gustul produselor alimentare nu mai au acelaşi gust şi nu va fi niciodata cum a fost atunci când am fost un copil si furam roşii din gradina vecinilor si le mancam ca pe nişte mere pentru că aveau un gust atat de bun. Erau delicioase … acum parca au gust de plastic si faina.

Asta vrei ? Sa mananci plastic si faina ? Nu cred …

Advertisements

INTIUM Fungicide … what’s netx ? Potatoes growing in the tree ?

October 19, 2010 3 comments

I just came across this today and seems interesting …
BASF corporation in Germany developed a new type of fungicide called INTIUM and although no European country approved the product , Romania did it and it started to use it.

First lets take a look at the word fnugicide and bring up some relevant words :
Here is the definition from Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Fungicide

Fungicides are chemical compounds or biological organisms used to kill or inhibit fungi or fungal spores. Fungi can cause serious damage in agriculture, resulting in critical losses of yield, quality and profit. ” (so it’s all about profit in the end)

What the english wikipedia dos not say its the following (from the Danish wikipedia) :
“The problem is that the funds – in addition to being fungicidal – also impacts on livestock and humans. In most cases, the acute toxic effects are very small (see LD50), but it does not preclude the funds can produce very strong long-term effects in terms of heritable changes (mutations), hypersensitivity reactions (allergies) or cancer.”

Yet , this pesticide not yet tested was already approved in Romania for country wide use , and furthermore , the Romanian authorities have recognized testing the INTIUM since 2007 !!

Here it’s the BASF press release :
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-08-521
Quote :

“We are very excited about Initium. It is the latest fungicide from our innovative pipeline developed for the fast-growing specialty crop business. It joins a whole range of BASF active ingredients in this segment, such as boscalid, F   500 ® , dimethomorph, and metrafenone”, says Peter Eckes, head of research and development at BASF’s Crop Protection division.

Now let’s take a look at the ingredients mentioned and in special one of them : Dimethomorph (not present in the Wikipedia … wonder why)
From another source :
ACUTE TOXICITY
Dimethomorph is only slightly toxic to mammals. The LD50, the dose which kills half of the test animals who consume it, is 3900 mg/kg for rats, 5000 mg/kg for male mice, and 3700 mg/kg for female mice (2). The LD50 for rats whose skin is exposed to dimethomorph is greater than 2000 mg/kg (2, 5). The concentration of dimethomorph in air which is fatal to half of the animals tested, the LC50, is greater than 4.24 mg/l air for rats. Dimethomorph is non-irritating to rabbit eyes and skin (1). It is non-sensitizing to guinea pigs’ skin (3).

Please note that the Danish Wikipedia mentioned the LD50 as being one of the substances that can cause cancer.

You can do a bit of research yourself on what the product contains and what not , but some sources say that INTIUM can cause Colon Cancer and that once the substance ingested
would be pretty hard to eliminate from the body.

Why in the world would Romania approve a substance that is NOT APPROVED in EU and no other country wanted to test it or use it because of the risks involved ??
Did BASF corporation came with a bag of money just like many other companies in the world when they came in Romania to bribe governments in order to make profit from thin air ?

Now Romania it’s first … and I bet some more will follow in the next few years because people want MORE food even if they don’t consume it.

Why the hell would you need to buy 5 kg potatoes when you only need to eat 1 and the rest will get thrown out after a while ? Why do we buy more than we actually need ? Just because we like to waste ?
If we all would buy just what we NEED and not what we THINK we need , there will be no need to have an agriculture based on fungicides and we might just survive what’s coming for us.

The taste of the food its not the same and will never be again as it was when I was a kid stealing tomatoes from the neighbors garden and eat them like apples because they tasted so freaking GOOD.

Categories: Diverse Tags: , , ,